onze kernwaarden

Vertrouwen is belangrijk om te kunnen groeien als mens en bedrijf. Vertrouwen zorgt voor een open kritische, maar ook (heel belangrijk) veilige werkomgeving.

RW Horeca Groep heeft hierin een voorbeeldfunctie, maar ieder individu binnen RW Horeca Groep heeft een belangrijke individuele verantwoordelijkheid.

Passie is de centrale kernwaarde van RW Horeca Groep. Passie voor het vak, passie voor mensen en passie voor je omgeving.

Energie krijgen van werk en mensen is heel belangrijk. De kunst is echter ook om energie te geven aan werk en mensen. Op ieder niveau is dit realiseerbaar en een absolute voorwaarde om je binnen onze groep te ontwikkelen. RW Horeca Groep heeft de plicht om de juiste voorwaarden te creëren, echter als werknemer dien je RW Horeca Groep ook te voorzien van energie.

Als er geen discipline is kun je geen afspraken maken. Zonder afspraken is structuur onmogelijk en zonder structuur is groei ver weg. Voor leidinggevenden geldt dat gebrek aan discipline zal leiden tot onbegrepen leiderschap, zonder respect van medewerkers.

Individuele ontwikkeling is van belang om als geheel te kunnen ontwikkelen. Jezelf willen ontwikkelen, de drive om je grenzen op te rekken en je grenzen te leren herkennen is een belangrijk onderdeel binnen de groep. RW Horeca Groep biedt de mogelijkheden en ruimte om te ontwikkelen.

Kwaliteit is de kernwaarde die je overal op kunt leggen. Van product tot personeel en van uitstraling tot gedrag. Kwaliteit is ook goed meetbaar en te beoordelen. De normering van kwaliteit bepalen we binnen RW Horeca Groep.